Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 6, 341 - 345

Korte bijdrage

Agressie bij het syndroom van Asperger: een literatuurbeschouwing

J. Daems, K. Vandenbosch, G. Pieters

samenvatting Onder de Asperger-geassocieerde symptomen wordt vaak storend gedrag vermeld, waaronder agressie. Onderzocht werd of er vanuit de literatuur voldoende argumenten zijn om het bestaan van een associatie te veronderstellen. Conclusie is dat op basis van de beschikbare literatuur onmogelijk een eenduidig antwoord valt te formuleren op de vraag of er een associatie bestaat tussen het syndroom van Asperger en agressief gedrag.

 

 

trefwoorden agressie, antisociaal gedrag, Asperger, geweld