Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 6, 327 - 332

Oorspronkelijk artikel

Vertaal- en communicatieproblemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming bij berberpatiënten

D.W.G.M. Tijdink, J. van Es

achtergrond  De moeizaam verlopende communicatie tussen slecht Nederlands sprekende patiënten van berberse origine en hulpverleners kan leiden tot problemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming.
doel
  Nagaan of de volgende factoren de communicatie bemoeilijken: (1) vertaalbaarheid van Nederlandse woorden in het berber; (2) herkenning door de hulpverlener van klachten die bij berbers kenmerkend zijn voor depressieve stemming; (3) verschil in beleving of uiting van depressieve klachten tussen berbers en autochtonen.
methoden
  Schriftelijke enquête bij 25 psychiaters en mondelinge interviews bij 4 professionele tolken en 4 hulpverleners van berberse afkomst.
resultaten
  De onderzochte factoren bleken alledrie de communicatie tussen patiënt en hulpverlener te kunnen bemoeilijken. Sommige Nederlandse woorden, zoals somber, depressie en neerslachtig, zijn slecht te vertalen in het berber. Berberpatiënten kunnen hun psychische klachten dusdanig omschrijven, dat deze door Nederlandse hulpverleners niet herkend worden als depressieve klachten (bijvoorbeeld geschonden eer of heimwee). Ten slotte bleken berberpatiënten hun klachten soms anders te uiten (niet-psychologisch) en ander gedrag te vertonen dan autochtone patiënten.
conclusie
  Zowel problemen met het vertalen van woorden voor depressieve stemming als transculturele aspecten bemoeilijken de communicatie tussen Nederlandse hulpverleners en berberpatiënten bij de diagnostiek van de depressieve stemming.

trefwoorden berbers, depressieve stemming, diagnostiek, vertaalproblemen