Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 6

Redactioneel

M. Hebbrecht

Psychodynamische psychotherapie en paniekstoornis, 319 - 322

Oorspronkelijk artikel

T.J. Heeren, P. Derksen, B.F. van Heycop ten Ham, P.P.J.M. van Gent

Oudere depressieve patiënten in drie psychiatrische ziekenhuizen: behandeling en behandelresultaat , 323 - 343

Oorspronkelijk artikel

D. De Wachter, A. Lange, J. Vanderlinden, J. Pouw, E. Strubbe

De invloed van alledaagse stress op dissociatieve verschijnselen, 335 - 343

Overzichtsartikel

P. Zonneveld, A. Dosen

Een overzicht van de diagnostiek en behandeling van tardieve akathisie; is de verstandelijk gehandicapte een 'geval apart'?, 344 - 355

Korte bijdrage

B. van der Goot, R.A. van der Pol, V.M. Vladár Rivero

Life events bij patiënten in de acute dienst van achttien RIAGG's, 356 - 360

Gevalsbeschrijving

D.W. Oppedijk

De bescheiden rol van de psychiater bij de behandeling van Sympathische Reflex Dystrofie, 361 - 366

Ingezonden brief

H.J. Polak

Reactie op 'Aspecten van farmacotherapie bij etnische minderheden', 367 - 367

Ingezonden brief

P. Moleman

Reactie op 'Psychiatrische taalfouten' (4), 367 - 368

Ingezonden brief

I.K. Lampe, T.J. Heeren

Reactie op 'Psychiatrische taalfouten' (5), 368 - 370