Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 3, 163 - 170

Korte bijdrage

Kleptomanie, een moeilijk grijpbaar fenomeen

B. Groot, E.J. Colon

Kleptomanie is een slecht begrepen fenomeen ondanks de vele psychodynamische theorieën over de motivatie voor dit gedrag. De comorbiditeit met andere psychiatrische stoornissen is hoog, vooral met stemmingsstoornissen. De auteurs stellen ter discussie of kleptomanie een voldoende afgrensbare nosologische entiteit is. Ten aanzien van de behandeling lijken antidepressiva en cognitieve gedragstherapie het meest zinvol te zijn.