Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2003/7

Boekbesprekingen

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Helping children with aggression and conduct problems. Best practices for intervention

Bloomquist, M.L. & Schnell, S.V.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Hadion Computerondersteuning bij Handelingsgerichte Diagnostiek. Basisversie (Stand-alone of Multi User) en Demoversie cd-rom en gebruikershandleiding (Werken met Hadion)

Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Stijn is anders

Vanvuchelen, M.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Het syndroom van Asperger. Een gids voor ouders en hulpverleners (vertaald uit het Engels)

Attwood, T.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Think Good - Feel Good. A Cognitive Behavior Therapy Workbook for Children and Young People

Stallard, P.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents. The Nuts and Bolts

Friedberg, R.D., & McClure, J.M.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Rigter, J.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Practical child and adolescent psychopharmacology

Kutcher, S. (Red.)

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Handbook of Psychological Services for Children and Adolescents

Hughes, J.N., La Greca, A.M., & Close Conoley, J. (Red.)

Kinder- en jeugdpsychiatrie

A guide to Asperger syndrome

Gillberg, C.