Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 9, 539 - 542

Korte bijdrage

Hoe hoog is de prevalentie van de depressieve stoornis?

J. Spijker, W.A. Nolen

Als bijdrage in de discussie over de hoogte van de prevalentie van de depressieve stoornis in de Nederlandse bevolking worden twee onderzoeken, nemesis(Bijl e.a. 1997a) en nipo(nipo1997), met elkaar vergeleken. Het nipo-onderzoek heeft beperkingen ten aanzien van de steekproef en de gebruikte criteria voor depressie. De prevalentiecijfers voor de depressieve stoornis van het nemesis-onderzoek zijn meer betrouwbaar.

trefwoorden depressieve stoornis, prevalentie