Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6, 406 - 411

Psychiatrie en COVID-19

Clozapinebehandeling en COVID-19: doorgaan ondanks leukocytopenie en spiegelstijging

F. Smits, J.P.A.M. Bogers, M. de Leeuw

Samenvatting Clozapine is een antipsychoticum met agranulocytose als zeldzame, maar gevaarlijke hematologische bijwerking, waarvoor de aantallen leukocyten en granulocyten volgens voorschrift worden gecontroleerd. Een leukocytopenie leidt tot frequentere bloedbeeldcontroles of zelfs het acuut stoppen van clozapine. Bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie kan ook een leukocytopenie voorkomen en in uitzonderlijke gevallen een granulocytopenie. Bij een infectie met SARS-CoV-2 en een leukocytopenie moet gedifferentieerd worden tussen een daling van de witte bloedcellen als bijwerking van clozapine – waarbij acuut stoppen soms noodzakelijk is – en een daling ten gevolge van de infectie met het coronavirus. Wij zagen een 52-jarige vrouw die na een SARS-CoV-2-infectie een lichte leukocytopenie kreeg, waarna we de dosis clozapine halveerden. Na vier weken was patiënte hersteld van COVID-19, met vermoeidheidsklachten als enig restverschijnsel. De clozapinedosering werd weer verhoogd naar de oude dosering. In het geval van een lichte leukocytopenie door een lymfocytopenie kan clozapine veilig worden gecontinueerd, met frequentere controles van het bloedbeeld. Daarnaast dient ten tijde van infectie, de dosering clozapine te worden gehalveerd en frequent gecontroleerd, vanwege het risico op een stijging van de clozapinespiegel.