Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6, 412 - 418

Onderzoeksartikel

Muziektherapie voor negatieve symptomen bij schizofrenie: vijf n=1-studies in een tbs-kliniek

A. Pioch, M. Spreen, H. Bokern

Achtergrond Negatieve symptomen belemmeren de voortgang van de behandeling van patiënten met schizofrenie.
Doel Evalueren van effect van een muziektherapeutische module, opgebouwd uit een combinatie van activerende en neurologische muziektherapie, op het verminderen van negatieve symptomen.
Methode Een voor- en nameting met de Nederlandse vertaling van de Brief Negative Symptom Scale werd afgenomen bij vijf tbs-patiënten en hun mentoren. Gedurende de module vulde de sociotherapeut wekelijks drie keer de Negatieve Symptomen Observatie Schaal in. Middels reliable change index en simulation modeling analysis werd de kwantitatieve verandering op negatieve symptomen per patiënt geanalyseerd, ondersteund met kwalitatieve informatie uit behandelverslagen.
Resultaten Vier van de vijf patiënten lieten een vermindering van negatieve symptomen zien.
Conclusie De muziektherapeutische module lijkt een positieve invloed te hebben gehad op vermindering van negatieve symptomen en het hervinden van activiteit en behandelmotivatie bij tbs-patiënten die voorafgaand aan het onderzoek langdurig inactief waren en moeilijk te motiveren. Het gepersonaliseerd toepassen van de behandelmodule sluit aan bij de complexiteit van deze doelgroep.