Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6, 469 - 473

Klinische Praktijk

Een jongeman met schizofrenie en brugadasyndroom

S. Goossen, E. Campforts

Samenvatting We zagen een 34-jarige man met diagnose van schizofrenie en brugadasyndroom (BrS). In de literatuur vonden we aanwijzingen dat defecten aan ionkanalen mogelijk een gemeenschappelijk pathofysiologisch mechanisme vormen bij zowel BrS als schizofrenie. Bewustwording van het verband met BrS kan de cardiale beoordeling en cardiale mortaliteit bij patiënten met schizofrenie verbeteren, terwijl de defecten aan ionkanalen een interessant gebied lijken voor toekomstig onderzoek naar farmacotherapeutische mogelijkheden.