Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 4, 301 - 304

Klinische Praktijk

Repetitief onaangepast seksueel gedrag bij geagiteerde depressie: katatone stereotypie?

I. Boonen, N. van de Velde, H. Tandt, C. De Smul, G. Lemmens

Samenvatting Katatonie is een ernstig syndroom gekenmerkt door psychomotore symptomen waaronder stereotypieën: repetitieve, abnormaal frequente, niet-doelgerichte bewegingen. Er is geen eensgezindheid over het aantal symptomen noodzakelijk voor diagnose. We zagen repetitief onaangepast seksueel gedrag bij een patiënt met bipolaire depressie en geagiteerde katatonie (score op Bush-Francis Catatonia Rating Scale: 12). Elektroconvulsietherapie (ECT) leidde tot verdwijnen van katatonie, het onaangepast seksueel gedrag en remissie van depressie. Een recidiefepisode met vergelijkbaar gedrag werd opnieuw succesvol behandeld met ECT. Wij interpreteerden het repetitief onaangepast seksueel gedrag als een katatone stereotypie. Vergelijkbare stereotypieën zijn beschreven bij kinderen met autismespectrumstoornis. Tics en zelfverwondend gedrag bij patiënten met autisme kunnen een stereotypie binnen katatonie zijn. Differentiaaldiagnostisch beschouwden we de geagiteerde depressie met het beschreven repetitieve gedrag als uiting van psychomotore agitatie. Meer onderzoek is nodig naar de verschillende psychomotore symptomen bij katatonie en specifiek naar repetitief onaangepast seksueel gedrag als mogelijke katatone stereotypie.