Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 4

Redactioneel

B.A.A. Bus

Sociale cognitie; meer erkenning door betere herkenning, 235 - 237

Wetenschapsnieuws

Psychiatrie rond zwanger­schap en bevalling / COVID-19 in ’t kort, 238 - 241

Psychiatrie en COVID-19

E. de Beurs, M. Blankers, A.E. Goudriaan, M. de Koning, J.J.M. Dekker

Zorgverlening in tijden van corona: ervaringen van behandelaars met zorg-op-afstand , 242 - 249

Psychiatrie en COVID-19

S. Castelein, J. Bruins, I.D.C. van Balkom

Impact van COVID-19 op patiënten van ambulante FACT- en autismeteams, 250 - 256

Opinie

A.T.F. Beekman, W. de Wildt

Eigen bijdragen in de psychiatrie: waarom (niet), met welke effecten en hoe kan het beter?, 257 - 259

Opinie

J.K.E. Veraart, S.M. van Belkum, P.F.J. Oostelbos, J. Spijker, F.P.M.L. Peeters, A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

Hardnekkige of therapieresistente depressie: what’s in a name?, 260 - 262

Onderzoeksartikel

H.W. van Veldhuizen, J.W. Hummelen, F. Chakhssi

Risico op recidive bij patiënten met een autismespectrumstoornis in de forensische psychiatrie, 263 - 269

Onderzoeksartikel

R. Huisman, C. Okhuijsen-pfeifer, E.Y.H. Mulder, A. Jongkind, D. Cohen, J.P.A.M. Bogers, M.Z. van der Horst, J.J. Luykx

Glasgow Antipsychotica Bijwerkingen Schaal voor Clozapine; validatie van de Nederlandstalige versie, 270 - 275

Overzichtsartikel

K. de Cuyper, T. Opgenhaffen, T. Peeters, I. Buyck, J. Put, C. van Audenhove

Vlaamse richtlijn voor de preventie en het gebruik van afzondering en fixatie, 276 - 282

Overzichtsartikel

M.M. de Wolf

Veranderingen in regels over rijgeschiktheid bij psychiatrische stoornissen in Nederland, 2010-2019, 283 - 286

Essay

E.J. Heidweiller, M.C. Klaassen

(Zelf)compassie als antidotum voor psychische stoornissen, 287 - 293

Proefschriftartikel

V.J. Menger, M.R. Spruit, F.E. Scheepers

Kennisontwikkeling in de klinische psychiatrie: leren van elektronische patiëntendossiers, 294 - 300

Klinische Praktijk

I. Boonen, N. van de Velde, H. Tandt, C. De Smul, G. Lemmens

Repetitief onaangepast seksueel gedrag bij geagiteerde depressie: katatone stereotypie?, 301 - 304

Referaat

E. Doveren, B.A.A. Bus

EMDR als behandeling van suïcidale gedachten bij een ernstige depressieve stoornis?, 305 - 305

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Morrens

Kynurenineroute en schizofreniespectrumstoornissen: een meta-analyse, 306 - 306

Psychiatrie van de Toekomst

J. Strous

Corticale dikte en gedeelde neurobiologische fenotypen bij zes psychiatrische aandoeningen, 307 - 307

Boekbesprekingen