Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3

Redactioneel

M.B. de Koning

Herstelondersteuning, de behandel- relatie en het risico van onder­behandeling, 159 - 161

Wetenschapsnieuws

Medicatie / COVID-19 in ’t kort, 162 - 165

Psychiatrie en COVID-19

K.B. Koopmans, G.M. Jalink, J.W. van der Paardt, J. Peen, J.M. van Bruggen

De invloed van coronagerelateerde factoren op acute psychiatrische opnames, 166 - 171

Commentaar

T.J.M. Ingenhoven

Zorgstandaarden voor patiënten met PTSS en dissociatieve stoornissen, 172 - 174

Onderzoeksartikel

L. van den Boogaard, A. Popma, M. van der Hoeven, M. van den Boer, P. Bokhorst, A. Heerma, M. van der Meer, J. Steenmeijer, B. van der Stegen, T.J. Dekkers

Intensive home treatment: indicatie­criteria bij kinderen en jongeren , 175 - 180

Onderzoeksartikel

F.L. Gerritse, R.J. Duvivier

Uitspraken van regionale tuchtcolleges in zaken betreffende de psychiatrie, 2015-2019, 181 - 188

Overzichtsartikel

G. Steegen, K.C.E.E.R. Catthoor, B.G.C. Sabbe, T. Dreesen, F. Vandendriessche, J. Detraux

Tussen respons en resistentie: pseudo­resistentie bij de behandeling van een depressieve stoornis, 189 - 196

Essay

J.H. Houtveen, L. de Vroege, J.F. van Eck van der Sluijs, I. Elfeddali, A.C. Videler, C.H. Lunter, W.J. Kop, R. Geenen

Maatwerk in hoogspecialistische ggz met individuele dynamische netwerkanalyse, 197 - 202

Essay

C.L. Mulder, A. Liégeois, M. van Vugt, K. Westen, P. Delespaul, H. Kroon

Van bemoeizorg naar assertieve behandeling als regulier aanbod vanuit de ggz, 203 - 208

Klinische Praktijk

A.E. Brandsma, R.H.A. van der Doelen, W.A. Ester

Jongeren met hyperprolactinemie bij antipsychoticagebruik: denk aan macroprolactine, 209 - 214

Klinische Praktijk

N. Wirix, C. Bervoets

Obsessieve-compulsieve symptomen als bijwerking van infliximab; een gevalsbeschrijving, 215 - 219

Referaat

H.W. Heetla, S.K. Spoelstra, H. Knegtering

Depotantipsychotica en het risico op een recidiefpsychose, 220 - 220

Nederlands-Vlaams toponderzoek

N.M. Molenaar

Afbouw van antidepressiva tijdens de zwangerschap met preventieve cognitieve therapie, 221 - 221

Psychiatrie van de Toekomst

J.K. Tijdink

Effectiviteit van digitale psychologische interventies in lage- en middeninkomenslanden, 222 - 222

Ingezonden brief

M. Calmeyn

Reactie op: ‘De toekomst van precisiepsychiatrie’ , 227 - 229

Ingezonden brief

M. Otter, D. Cohen

Reactie op: ‘Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking’, 230 - 230

Boekbesprekingen