Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 2, 103 - 106

Essay

Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?

W. Weijermars, L. Aarts

Achtergrond Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid. Doel Beschrijven van de ontwikkeling, kern en uitwerking van proactief verkeersveiligheidsbeleid en een eerste aanzet bieden voor lessen voor de psychiatrie. Resultaten Bij proactief verkeersveiligheidsbeleid neemt men de mens als uitgangspunt: mensen zijn fysiek kwetsbaar, ze maken fouten en houden zich niet altijd aan de regels. In een Duurzaam Veilig ontworpen verkeerssysteem leiden deze kenmerken niet tot ongevallen of wordt tenminste ernstig letsel voorkomen. Conclusie Elementen uit proactief verkeersveiligheidsbeleid, zoals ‘safety by design’, risicoreductie en blootstellingsreductie en samenwerking met andere terreinen bieden wellicht inspiratie voor proactieve psychiatrie.