Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 74 - 78

Klinische Praktijk

Osteoporose bij androgeendeprivatie: afweging tussen maatschappij en individu

Y.R. Berends, M. Meijer, A. Neven

Bij de behandeling van parafiele (voornamelijk pedofiele) stoornissen kan libidoremmende medicatie in de vorm van androgeendeprivatietherapie (ADT) noodzakelijk zijn om het recidiverisico terug te brengen. Omdat ADT het risico op osteoporose verhoogt, moet soms een afweging gemaakt worden tussen het toegenomen risico op fracturen enerzijds en het recidiverisico anderzijds. Wij beschrijven een casus waarin dit dilemma in de behandeling nader wordt toegelicht. We adviseren om in deze gevallen een second opinion te vragen, waarbij een gestructureerde risicotaxatie van belang is. Indien het recidiverisico ondanks motiverende psychotherapeutische behandeling verhoogd blijft, adviseren we het verlof niet te laten plaatsvinden en vermindering van het recidiverisico te laten prevaleren boven de wens van de patiënt.