Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 70 - 73

Klinische Praktijk

Rivastigmine tegen herbelevingen en remslaapstoornissen bij een oudere patiënte

P.L.J. Dautzenberg, L. Breuning

Een 61-jarige vrouw bezocht al enige tijd de polikliniek Geriatrie, aanvankelijk met geheugenklachten en paniekaanvallen bij vermeende schizofrenie. Gedurende de behandeling werd de diagnose schizofrenie verworpen en konden psychofarmaca voor een groot gedeelte worden afgebouwd, waardoor de cognitieve functies verbeterden. Uiteindelijk resteerden herbelevingen van incest, doorgemaakt in de jeugd, samen met remslaapstoornissen. Zowel de herbelevingen als de remslaapproblemen reageerden goed op rivastigmine. In de literatuur is rivastigminegebruik voor de behandeling van remslaapproblemen bekend, maar het is nog nooit eerder beschreven dat onder behandeling met rivastigmine herbelevingen verdwijnen.