Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 48 - 55

Overzichtsartikel

Brexpiprazol voor de behandeling van schizofrenie: een kritische literatuurstudie

S.K. Spoelstra, C.A.J. Baas, H. Knegtering

Achtergrond Brexpiprazol is sinds 2019 geregistreerd in Nederland en België voor de behandeling van schizofrenie. Het is een derde generatie antipsychoticum met een aantal farmacologische overeenkomsten met aripiprazol en cariprazine.
Doel De farmacologie, effectiviteit en bijwerkingen van brexpiprazol bij de behandeling van schizofrenie kritisch evalueren aan de hand van dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.
Methode Een klinisch georiënteerde studie van de literatuur.
Resultaten Brexpiprazol geeft weinig extrapiramidale bijwerkingen, sedatie en prolactineverhoging. Behandeling met brexpi­prazol veroorzaakt minimale effecten op metabole parameters en matige gewichtstoename, en geen QTc-verlenging. Er is dosistitratie nodig bij het instellen op brexpiprazol.
Conclusie Brexpiprazol is een behandeloptie voor schizofrenie, met een relatief gunstig bijwerkingenprofiel. De plaats van brexpiprazol binnen het huidige behandelalgoritme moet door toekomstig onderzoek en klinische ervaring duidelijk worden.