Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 5, 299 - 303

Gevalsbeschrijving

'Koopziekte'

J.H. van Noort, W.A. Nolen

Abnormaal koopgedrag kan worden onderscheiden in ongecontroleerd en ander abnormaal koopgedrag. Aan de hand van een casus wordt beschreven wat ongecontroleerd koopgedrag is, bij welke psychiatrische stoornissen en persoonskenmerken het voorkomt en wat er bekend is over de behandeling. Ongecontroleerd koopgedrag lijkt zelden voor te komen als aparte nosologische entiteit. Wanneer andere psychopathologie is uitgesloten, kan men spreken van een impulscontrolestoornis nao.

trefwoorden behandeling, diagnostiek, ongecontroleerd koopgedrag