Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1088 - 1089

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Zelfbeschadigend gedrag bij gedetineerden: meta-analyse van risicofactoren

L. Favril, S. Fazel