Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1067 - 1072

Klinische Praktijk

Eerder behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij therapieresistente depressies

D.W. van der Spek, R.A. van Grieken

samenvatting Bekend is dat tijdens herstel van een depressieve stoornis pathologische persoonlijkheidstrekken naar de achtergrond kunnen verdwijnen. Wij beschrijven drie ziektegeschiedenissen waarin naar voren kwam dat het omgekeerde ook geldt: na een psychotherapie voor de persoonlijkheidsstoornis kunnen chronische, therapieresistente depressieve symptomen verdwijnen. Bij behandeling van een depressie zijn het vroeg herkennen en diagnosticeren van een comorbide persoonlijkheidsstoornis daarom essentieel voor het afwegen van verschillende behandelopties.

trefwoorden depressieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis, psychotherapie