Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1030 - 1039

Onderzoeksartikel

Stigma rond schizofrenie, psychose en autisme in de Vlaamse dagbladen, 2013-2017

E. Thys, C.I. Struyven, M. De Hert

achtergrond Er rust een aanzienlijk maatschappelijk stigma op psychiatrische stoornissen. Er zijn aanwijzingen dat de beeldvorming over schizofrenie in de media bijzonder negatief is. Sommigen stellen dan ook voor om deze term te vervangen door psychosegevoeligheid of psychosespectrumstoornis.
doel Vervolgonderzoek van de studie van de Vlaamse kranten over de periode 2008-2012: vergelijken van de berichtgeving over autisme, schizofrenie en psychose wat betreft stigma over de periode 2013-2017.
methode Via de websites van de zeven Vlaamse dagbladen zochten we naar alle artikelen verschenen tussen 2013 en 2017 die de zoekwoorden autisme, schizofrenie, psychose en verwante termen bevatten. De verzamelde artikelen (n = 5337) werden vervolgens ingedeeld naar stigmatiserend gehalte.
resultaten In de gevonden artikelen werd overwegend positief bericht over autisme, overwegend negatief over schizofrenie en zowel positief als negatief over psychose. Het contrast in de berichtgeving over beide stoornissen was zeer groot (p < 0,0001). Voor de term ‘autisme’ nam de positieve berichtgeving toe en voor de term ‘schizofrenie’ bleef ze stabiel negatief. Psychose werd alleen positief belicht door de kwaliteitskranten.
conclusie Het maatschappelijke stigma dat rust op schizofrenie en psychose wordt schrijnend weerspiegeld in de Vlaamse dagbladen. Dat over een vergelijkbare stoornis als autisme duidelijk gunstiger bericht wordt, toont aan dat een positievere beeldvorming niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is.

trefwoorden autisme, dagbladen, psychose, schizofrenie, stigma