Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12

Redactioneel

A.A. van Elburg, M. Scholten

Ketenzorg eetstoornissen: stuurgroep K-EET als voorbeeld voor goede samenwerking in de jeugdzorg?, 1006 - 1008

Wetenschapsnieuws

De impact van klimaatverandering op de psychische gezondheid, 1009 - 1012

Accreditatieartikel

J. van Amsterdam, W. van den Brink

Recreatief ecstasygebruik in Nederland: gebruikskenmerken, gezondheidsschade en criminaliteit, 1013 - 1013

Psychiatrie en COVID-19

E. Wittock, M.J.A. Van Den Bossche

Delier als enige symptoom van COVID-19-pneumonie bij ouderen, 1014 - 1019

Commentaar

J. Spijker

Comorbiditeit van depressie en persoonlijkheidsstoornissen, 1020 - 1021

Onderzoeksartikel

T. van den Hazel, R. Didden, H.L.I. Nijman, D.P. de Beurs

Suïcide bij mensen met een lichte verstandelijke beperking, 1022 - 1029

Onderzoeksartikel

E. Thys, C.I. Struyven, M. De Hert

Stigma rond schizofrenie, psychose en autisme in de Vlaamse dagbladen, 2013-2017, 1030 - 1039

Onderzoeksartikel

M.J. Delforterie, B.L. Hesper, H.L.I. Nijman, H.P.L.M. Korzilius, A. Turhan, R. Didden

De voorspellende waarde van de Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) voor recidive bij (forensische) patiënten met een lichte verstandelijke beperking, 1040 - 1048

Proefschriftartikel

K. Bolhuis, H. Tiemeier

Disruptieve gedragsproblemen op de kinderleeftijd: studies naar fenotypische heterogeniteit en neurobiologie in de Generation R Studie, 1049 - 1058

Proefschriftartikel

D. Jacobs, J. Steyaert, K. Dierickx, K. Hens

Hoe ouders en hulpverleners een diagnose autismespectrumstoornis van een jong kind ervaren: een klinisch-ethische studie, 1059 - 1066

Klinische Praktijk

D.W. van der Spek, R.A. van Grieken

Eerder behandelen van persoonlijkheidsstoornissen bij therapieresistente depressies, 1067 - 1072

Klinische Praktijk

D.M.C. Quadackers, B. Doornbos, D.C. Cath

Visuele hallucinaties, misidentificaties en tijdsreduplicatie: verstoorde realiteitsbeleving door hersenmetastase, 1073 - 1079

Klinische Praktijk

S.Y. Smith-apeldoorn, B.C.M. Haarman, H.M. Schuppert

Elektroconvulsietherapie bij een 12-jarige jongen met een ernstige depressie, 1080 - 1085

Referaat

S.K. Spoelstra, C.A.J. Baas, H. Knegtering

Dosis-effectrelatie van antipsychotica, 1086 - 1087

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Favril, S. Fazel

Zelfbeschadigend gedrag bij gedetineerden: meta-analyse van risicofactoren, 1088 - 1089

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. Veltman, S. Reinders

Diagnostiek van dissociatieve identiteitsstoornis: patroonherkenning bij anatomische MRI-scans, 1090 - 1091

Psychiatrie van de Toekomst

A. Carlier, C.H. Vinkers

Glutathion als voorspeller van effectieve antipsychoticabehandeling, 1092 - 1092

Ingezonden brief

M.B. de Koning

Reactie op ‘Onderkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bij aangemelde patiënten op een algemene psychiatrische polikliniek’, 1098 - 1100

Ingezonden brief

F. Gerritse, R.J. Duvivier

Reactie op ‘Tuchtrechtmaatregelen opgelegd aan psychiaters; een overzicht over 5 jaar’, 1101 - 1102

Ingezonden brief

J. van Os, P.C. Groot

Reactie op Themanummer psychedelica, 1103 - 1108

de redactie dankt

, 1109 - 1109

Boekbesprekingen