Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10, 845 - 852

Onderzoeksartikel

De FACT-jeugdpopulaties in Nederland: overeenkomsten en verschillen

M. van Sonsbeek, A. Oosterling

achtergrond Er is een groep jeugdigen met psychische klachten, die niet aankomt bij reguliere hulpverlening, maar wel fors vastloopt op meerdere levensgebieden. Om deze kwetsbare groep van zorg te voorzien, worden er steeds meer flexible assertive community treatment(fact)-jeugdteams opgericht. Er is echter weinig bekend over de fact-jeugdpopulatie.
doel Nagaan of de populaties van de verschillende fact-jeugdteams in Nederland meer overeenkomsten of meer verschillen vertonen.
methode Allereerst maakten we een inventarisatie van de populaties van de fact-jeugdteams regio Foodvalley, regio Nijmegen en regio Rivierenland. Vervolgens verrichtten we een literatuurstudie naar de populaties van andere fact-jeugdteams in Nederland. Daarna maakten we een vergelijking tussen de populaties van de verschillende fact-jeugdteams.
resultaten De populaties van de fact-jeugdteams, zowel binnen de regio als in de landelijke vergelijking, vertoonden meer verschillen dan overeenkomsten.
conclusie Er kan niet gesproken worden van dé fact-jeugdpopulatie, maar er is sprake van locatiespecifieke fact-jeugdpopulaties. Enerzijds is het belangrijk om uniformiteit te borgen door de Modelbeschrijving fact-jeugd op te volgen. Anderzijds dient er ruimte te zijn voor locatiespecifieke variatie in de organisatie van de fact-jeugdteams, om passende zorg te kunnen bieden aan de gehele patiëntpopulatie.

trefwoorden fact-jeugd, kinder- en jeugd psychiatrie, populatie