Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10

Redactioneel

T.A.M.J. van Amelsvoort

Eenzaamheid is ongezond, 824 - 825

Wetenschapsnieuws

Psychose: vroegdetectie, prognose en interventie , 826 - 829

Accreditatieartikel

A. Snoek

Verslaving en autonomie: een drielaags model voor herstel, 830 - 830

Psychiatrie en COVID-19

T. Jansen, C. Bervoets

Nieuw ontstane obsessieve-compulsieve stoornis ten gevolge van de COVID-19-pandemie; casusbeschrijving, 831 - 834

Opinie

A. Abdellaoui, J.L. Treur, M.G. Nivard, D.J.A. Smit, L. Veul, J.M. Vermeulen, W. Peyrot, B.W.J.H. Penninx, D.I. Boomsma, W. van den Brink, D. Denys, K.J.H. Verweij

Genen en omgeving beide belangrijk bij psychisch lijden, 835 - 838

Opinie

A.C.J. Kohne, J. van Os

Precisiepsychiatrie heeft geen toekomst, 839 - 841

Commentaar

G. A. van Wingen

Precisiepsychiatrie heeft juist de toekomst, 842 - 844

Onderzoeksartikel

M. van Sonsbeek, A. Oosterling

De FACT-jeugdpopulaties in Nederland: overeenkomsten en verschillen, 845 - 852

Onderzoeksartikel

M.J.A.B. Heesterbeek, S.N. Swolfs, D.A. de Waardt, C.P.M. Veth

De kennis van a(n)iossen over diagnostiek, etiologie en behandeling van wernicke-encefalopathie, 853 - 859

Onderzoeksartikel

J. Wieland, T.P. van Hout, B. van Els, J.P.A.M. Bogers

Onderkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bij aangemelde patiënten op een algemene psychiatrische polikliniek, 860 - 867

Onderzoeksartikel

H.J.H. Smits, B.L. Seelen-de lang, H.L.I. Nijman, E.J.M. Penterman, J.G. Nieuwenhuis, E.O. Noorthoorn

Voorspellende waarde van lichte verstandelijke beperking en PTSS voor behandelresultaten van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, 868 - 877

Overzichtsartikel

M.J. Smit, M. Scheffers, C. Emck, J.T. van Busschbach, P.J. Beek

Klinische kenmerken van seksueel misbruikte mensen met een lichte verstandelijke beperking: een literatuuroverzicht, 878 - 887

Proefschriftartikel

M. van Geffen, T. Brandsen, C.J. Lako, O.M. Brand-De Wilde

Kwaliteitssystemen in de Nederlandse ggz hebben weinig impact op de praktijk van de zorg, 888 - 895

Klinische Praktijk

T. Santy, G. Heylens, K. Audenaert

GHB-misbruik bij een zwangere patiënte in de klinische praktijk, 896 - 900

Klinische Praktijk

E. Wittevrongel, E. Vranken, A. Pepermans, T. Jaspers

Tardieve dyskinesie bij een kind behandeld met atypische antipsychotica, 901 - 905

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J.P.C. Selten

Migratie en dementie: meta-analyse van epidemiologische onderzoeken in Europa, 906 - 907

Psychiatrie van de Toekomst

C.N. Steins bisschop, E. van Gorsel

Een psychiatrische stoornis komt zelden alleen, 908 - 908

Ingezonden brief

P. Michielsen

Reactie op ‘Huisvesting, lichtinval, groenvoorziening en geestelijke gezondheid’ Michielsen, 914 - 916

Boekbesprekingen