Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 8, 629 - 639

Overzichtsartikel

Ketamine als anestheticum, analgeticum en als antidepressivum

S.Y. Smith-apeldoorn, J.K.E. Veraart, J. Kamphuis, J.J. Breeksema, W. van den Brink, M. Aan het rot, R.A. Schoevers

achtergrond Therapieresistentie komt voor bij ongeveer 30% van de patiënten met een depressie. Er is dan ook grote behoefte aan nieuwe behandelmogelijkheden. Ketamine, oorspronkelijk ontwikkeld als anestheticum, wordt onderzocht en incidenteel reeds toegepast bij patiënten met een therapieresistente depressieve stoornis.
doel Kritische beschouwing over het huidige gebruik van ketamine als antidepressivum.
methode Literatuuronderzoek.
resultaten Een kortdurend antidepressief effect van ketamine is aangetoond. Veel minder is bekend over het in stand houden van dit effect, de potentiële risico’s van herhaalde toediening, en de effectiefste toedieningsmethoden en behandelschema’s.
conclusie Aanvullend onderzoek naar ketamine als antidepressivum blijft noodzakelijk. Eventuele (offlabel-)behandeling dient in de tussentijd alleen onder voorbehoud van zorgvuldige patiëntselectie en strikte monitoring te worden toegepast.

trefwoorden depressieve stoornis; effectiviteit, ketamine, therapieresistente depressie, veiligheid