Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 597 - 599

Ingezonden brief

Reactie op ‘Psychiatrische diagnostiek: hoe een spagaat tot krampen kan leiden’

M. Calmeyn, P. Bracke, S. Vanheule, J. van Os