Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 564 - 574

Proefschriftartikel

Thinking inside the box: leefstijl­verbetering bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de kliniek

J. Deenik, D.E. Tenback, E.C.P.M. Tak, I.J.M. Hendriksen, P.N. van Harten

achtergrond Een ongezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in de sterk verkorte levensduur van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (epa). Er is echter nog weinig bekend over de effectiviteit van leefstijlverbetering op langere termijn voor mensen met epa in de dagelijkse klinische zorg.
doel Vergroten van kennis en inzicht in (het implementeren van) verandering van leefstijl bij mensen met epa in langer durende klinische zorg.
methode Crosssectioneel onderzoek gevolgd door een observationele cohortstudie waarbij na 18 maanden de gezondheidswinst en implementatie van een multidisciplinaire behandeling gericht op leefstijlverbetering (multi) werden geëvalueerd, vergeleken met de gebruikelijke behandeling.
resultaten Patiënten waren zeer sedentair en bewogen significant minder dan mensen zonder epa. Patiënten die multi volgden, lieten na 18 maanden verbeteringen zien in fysieke activiteit, cardiometabole risicofactoren, psychosociaal functioneren en afgenomen medicatiegebruik, vergeleken met patiënten die de gebruikelijke behandeling continueerden. Bij hen verbeterde de lichamelijke gezondheid niet. De implementatie van multi werd belemmerd door organisatiefactoren en bevorderd door een positieve houding van patiënten en medewerkers tegenover multi en hun eigen rol hierin.
conclusie Het is mogelijk om met een multidisciplinaire aanpak, binnen de huidige kaders van de zorg, de leefstijl en daarmee de gezondheidstoestand van mensen met epa in de kliniek te verbeteren.

trefwoorden ernstige psychiatrische aandoening, fysieke activiteit, implementatie, leefstijl, schizofrenie