Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 6, 481 - 487

Essay

Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking

N. van Erp, C. van Zelst, P. Delespaul, E. Wagemakers, J. van Weeghel, J. Brugmans, J. Bierbooms, G. Rabbers, S. van der Weerd, H. Kroon

achtergrond De cursus Mental Health First Aid (mhfa) is een vorm van psycho-educatie voor burgers in de algemene bevolking en voor specifieke doelgroepen (welzijnswerkers, politie e.d.). De cursus is erop gericht om psychische problemen bij anderen te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp.
doel Beargumenteren van de mogelijke bijdrage die mhfa kan leveren aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen in Nederland.
methode Vanuit de literatuur en praktijk beschrijven van kenmerken, meerwaarde en aandachtspunten van mhfa in de Nederlandse context.
resultaten Positieve ervaringen in het buitenland doen veronderstellen dat mhfa ook in Nederland kan bijdragen aan de vroegsignalering van, vroege interventie bij en destigmatisering van psychische problemen. Optimalisering van de cursus op de lokale context is hierbij van belang.
conclusie Nederlands evaluatie- en effectonderzoek is nodig om vast te stellen of de positieve effecten uit internationaal onderzoek ook in Nederland gelden, of volwassenen en jongeren tijdig goede hulp ontvangen dankzij mhfa, en hoe het stigma rond psychische aandoeningen verder verkleind kan worden.

trefwoorden destigmatisering, psychische aandoeningen, publieke gezondheid, vroegsignalering, vroege interventie