Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 358 - 367

Overzichtsartikel

Delier ten gevolge van intoxicatie met quetiapine: een systematisch literatuuronderzoek

S. Crombez, V. Van den Wijngaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

achtergrond Quetiapine is een frequent gebruikt antipsychoticum, waardoor het ook vaak het voorkeursmiddel is bij medicamenteuze intoxicatie. Hierbij wordt delier (met anticholinerg delier als specifiek toestandsbeeld) als een ernstige complicatie beschreven.
doel Beoordelen van de wetenschappelijke literatuur over delier als bijwerking van quetiapine-intoxicatie wat betreft incidentie, symptomen en behandeling.
methode Systematisch literatuuronderzoek in Medline.
resultaten Het onderzoek resulteerde in 36 relevante artikelen: 11 cohortonderzoeken, 24 casussen (22 artikelen) en 3 reviewartikelen. Incidentiecijfers tonen een grote spreiding, mogelijk veroorzaakt door zeer variërende inschatting van symptomen. Het klinisch beeld wordt gekenmerkt door een wisselende combinatie van centrale en perifere symptomen, waarbij zeer frequent agitatie optreedt. Behandeling is vooral ondersteunend. Fysostigmine wordt beschreven als specifieke behandeling bij anticholinerg delier/toxidroom. Onduidelijkheid bestaat over andere medicamenteuze interventies.
conclusie Delier door quetiapine-intoxicatie wordt herhaaldelijk beschreven. Vermoedelijk is er een onderrapportage van dit toestandsbeeld en bijhorende symptomen. Betere kennis hiervan kan leiden tot betere detectie en behandeling.

trefwoorden agitatie, delirium, intoxicatie, quetiapine