Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 327 - 327

Accreditatieartikel

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel

C.G.J.G. Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

achtergrond Agressie na niet-aangeboren hersenletsel heeft een grote impact op het dagelijks functioneren voor de patiënt, naasten en zorgverleners. doel Presenteren van prevalentiecijfers en uitingsvormen van agressie bij patiënten met verschillende typen hersenletsel. methode Systematisch literatuuronderzoek in PubMed, psycinfo en Embase. resultaten Er werden 41 studies geïncludeerd waarin 15 verschillende meetinstrumenten werden gebruikt. De prevalentie van agitatie varieerde van 4,0-93,9% (mediaan 35,8%), van agressie van 3,7-88,0% (mediaan 35,3%) en van vijandigheid van 4,0-45,7% (mediaan 9,1%). Prevalentiecijfers waren het hoogst bij patiënten met traumatisch hersenletsel. Verbale agressie kwam vaker (mediaan 33,0%; 14,0-70,0%) voor dan fysieke agressie (mediaan 11,5%; 1,5-33,8%), maar uitingsvormen van agressie werden slechts in tien studies onderzocht. conclusie Agressie komt veel voor na hersenletsel. De prevalentie varieert afhankelijk van het type hersenletsel, het specifieke doelgedrag en het meetinstrument. Het wordt aanbevolen om tot consensus te komen over definities en meetinstrumenten.

trefwoorden trefwoorden agitatie, agressie, hersenletsel, literatuuroverzicht, prevalentie