Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 3, 194 - 202

Onderzoeksartikel

Wettelijk verplicht kinderpsychiatrisch onderzoek voorafgaand aan een esthetische ingreep; retrospectief dossieronderzoek

L. Cornelis, T. Smets, L. Imeraj, F. Gordts, A. Lampo

achtergrond We zien een sterke opmars van esthetische ingrepen. Deze trend zet zich ook voort bij minderjarigen. Als maatschappij, gezondheidssector en overheid zijn we op zoek naar een geschikt ethisch-medisch-juridisch kader hiervoor. Verschillende studies wijzen op het belang van patiëntselectie waarbij de afwezigheid van psychische aandoeningen wordt nagegaan om een goede uitkomst van esthetische ingrepen te waarborgen. Sinds juli 2013 vereist de Belgische wetgeving daarom een consult bij een kinderpsychiater of -psycholoog voorafgaand aan elke esthetische ingreep bij minderjarigen.
doel Evalueren van de klinische effecten en doeltreffendheid van deze wetgeving.
methode Retrospectieve dossierstudie van alle door een onafhankelijke kinderpsychiater verrichte patiëntevaluaties voorafgaand aan een esthetische ingreep bij een minderjarige, in het Universitair Ziekenhuis, Vrije Universiteit Brussel, 12 juli 2013-12 juli 2017. Beschrijvende analyse van de volgende variabelen uit het verslag van de kinderpsychiater: esthetische ingreep, sociodemografische gegevens, psychosociale problemen, (kenmerken van) kinderpsychiatrische stoornissen en advies.
resultaten Er werden 37 patiënten gezien door een kinderpsychiater voorafgaand aan een geplande esthetische ingreep, 36 van hen ondergingen een otoplastiek en 1 een rinoplastiek. 12 patiënten vertoonden kenmerken van minstens 2 kinderpsychiatrische stoornissen, waarbij verder differentieeldiagnostisch onderzoek aangewezen was, maar die geen contra-indicatie vormden voor de ingreep. Bij geen enkele patiënt werden (kenmerken van) een morfodysfore stoornis vastgesteld.
conclusie Hoofdzakelijk otoplastiekpatiënten met een duidelijke uiterlijke afwijking en hieraan gerelateerd lijden hebben zich in de eerste 4 jaar na implementatie van de wetgeving rond esthetische chirurgie bij onze academische afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Brussel aangemeld. Er werden in deze populatie geen kinderpsychiatrische contra-indicaties voor de esthetische ingreep vastgesteld. Het lijkt zinvoller om wetgeving hieromtrent meer te nuanceren en gerichter een kinderpsychiatrisch advies in te winnen bij bepaalde risicopatiënten. Het diagnosticeren van patiënten met een (kinder-)psychiatrische stoornis blijft immers van groot belang.

trefwoorden esthetische ingrepen, minderjarigen, psychische aandoeningen