Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 3

Redactioneel

J. De Fruyt

Psychiatrische diagnostiek: hoe een spagaat tot krampen kan leiden, 170 - 172

Wetenschapsnieuws

Verzamelstoornis, 173 - 176

Accreditatieartikel

G.M. Marijnissen, R.D. Zwittink, E.J. Kuijper, E.F. van Furth

Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld, 177 - 177

Commentaar

C.H. Vinkers

Waarom de discussie over anti-depressiva niet zal stoppen, 178 - 179

Onderzoeksartikel

M.F. Kluiver, L. van Diermen, Y. Madani, D. Schrijvers

De impact van elektroconvulsietherapie op opnameduur bij ouderen: retrospectief dossieronderzoek, 180 - 186

Onderzoeksartikel

W.H. Braam, J. Spijker, G.J. Hendriks, J.N. Vrijsen

Afname van depressie en de uitkomst bij de behandeling van angststoornis – een observationele studie van ROM-data, 187 - 193

Onderzoeksartikel

L. Cornelis, T. Smets, L. Imeraj, F. Gordts, A. Lampo

Wettelijk verplicht kinderpsychiatrisch onderzoek voorafgaand aan een esthetische ingreep; retrospectief dossieronderzoek, 194 - 202

Overzichtsartikel

G. de Kuijper, L. Ramerman, J. Jonker, P.J. Hoekstra

Dilemma’s bij afbouw van anti-psychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking, 203 - 212

Essay

J. Ormel, H.G. Ruhé, C.L.H. Bockting, W. Nolen, A.H. Schene, J. Spijker, M. ten Doesschate, A.O.J. Cramer, P. Verhaak, P. Spinhoven

Antidepressiva: al decennia voor­geschreven én toch nog steeds bekritiseerd; een perspectief op oorzaken en oplossingen, 213 - 222

Essay

P.F.J. Schulte, L. Kaarsgaren, M.J. Eldering, B. Haarman, D. Postma, R.F. Riemersma-Van der Lek, L. Rops, A.W.M.M. Stevens

Protocol voor lichttherapie bij bipolaire stoornis, 223 - 228

Klinische Praktijk

J.R. Zinkstok, F. Velders, R. Rieken, M. Houben, A. Fiksinski, T.A.M.J. van Amelsvoort, E. Boot

Psychose en bewegingsstoornissen bij een adolescent met 22q11.2-deletiesyndroom, 229 - 233

Nederlands-Vlaams toponderzoek

T. van der Pol

Overeenkomende mechanismen en therapeutische technieken van evidence-based systeemtherapieën voor jongeren met probleemgedrag, 234 - 234

Psychiatrie van de Toekomst

J. Strous, R. Haans

Simulatiemodel voor kosteneffectiviteit ECT versus rTMS, 235 - 235