Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 2, 114 - 120

Onderzoeksartikel

Gebruik en waardering van het status-mentalisonderzoek in Nederland

M.P. Rietveld, J.G. Lijmer, H.L. Van

achtergrond Het status-mentalisonderzoek (smo) wordt dagelijks in de psychiatrische praktijk uitgevoerd. Het is echter onbekend welke onderdelen van het smo als belangrijk worden gezien en hoe het smo in Nederland gewaardeerd wordt.
doel Inzicht krijgen in het belang dat gehecht wordt aan het smo in Nederland en welke onderdelen in de praktijk worden gebruikt.
methode In totaal 402 respondenten, 60,4% psychiater en 39,6% artsen in opleiding tot psychiater (aiossen), vulden een online verspreide enquête in naar het belang en gebruik van de 24 items van het smo. Daarnaast kon de behoefte aan (na)scholing worden aangegeven.
resultaten Het smo werd in de huidige vorm sterk gewaardeerd. In de praktijk werden 14 items van het smo door ruim meer dan 50% van de respondenten altijd ingevuld, 10 items werden weinig tot nooit ingevuld. De respondenten vonden van de meeste van deze items dat deze enkel op indicatie beoordeeld hoeven te worden. Er was onder de aiossen en de psychiaters een behoefte aan meer (na)scholing in het smo.
conclusie Het Nederlandse smo wordt in de praktijk gewaardeerd en als een essentiële competentie van de psychiater gezien. In de praktijk wordt slechts een deel van de 24 items van het smo frequent gebruikt.

trefwoorden diagnostiek, psychiatrisch onderzoek, status-mentalisonderzoek