Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 2

Redactioneel

S. Roza

Leidt ambulantiseren tot meer gevangenschap van psychiatrische patiënten?, 94 - 96

Wetenschapsnieuws

Psychiatrie en oncologie, 97 - 99

Accreditatieartikel

S. Huysmans, M. De Hert, F. Desplenter

Melatonine en slaapstoornissen, 100 - 100

Opinie

H.W.H. van Andel

Kinder- en jeugdpsychiatrie als onderdeel van jeugdhulp; ontwikkelingen vanaf inwerkingtreding Jeugdwet (2015), 101 - 103

Onderzoeksartikel

J. Broer, A.I. Wierdsma, C.L. Mulder

Gedwongen opnames en ambulante dwang in de ggz: onderzoek naar regionale verschillen tussen arrondissementen, leeftijdsgroepen en unieke personen, 2013-2017, 104 - 113

Onderzoeksartikel

M.P. Rietveld, J.G. Lijmer, H.L. Van

Gebruik en waardering van het status-mentalisonderzoek in Nederland, 114 - 120

Onderzoeksartikel

B.G. Tiemens, M.I. Kramer, M.W. Kloos, J. Spijker

ROM vroeg in de behandeling en specifiek; observationeel onderzoek naar generieke en specifieke vragenlijsten bij meten van vroege verandering bij depressiebehandeling, 121 - 130

Overzichtsartikel

G.M. Marijnissen, R.D. Zwittink, E.J. Kuijper, E.F. van Furth

Microbioom en psychiatrie: autisme als voorbeeld, 131 - 140

Essay

M. Eneman, B.G.C. Sabbe, J. Corveleyn

Il faut imaginer Sisyphe heureux. De bijzondere positie van de existentiële dimensie in de humanistische psychiatrie, 141 - 147

Proefschriftartikel

G.S. Kuipers, L.A. van der Ark, M.H.J. Bekker

Gehechtheid, mentaliseren en autonomie bij anorexia nervosa en bulimia nervosa, 148 - 156

Klinische Praktijk

J. Evenepoel, K. Titeca

Phenibut: onschuldig voedingssupplement of gevaarlijk roesmiddel?, 157 - 160

Referaat

E. Doveren, J.A. Godschalx-Dekker

Evaluatietermijn voor intensiveren IPT of fluoxetineadditie, 161 - 161

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. El Marroun

Depressieve klachten van moeders en hersenontwikkeling bij kinderen, 162 - 163

Psychiatrie van de Toekomst

M.S. van Noorden, J.B. Zantvoord

Verloopt het antisuïcidale effect van ketamine via opiaatreceptorblokkade?, 164 - 165