Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 907 - 909

Ingezonden brief

Reactie op ‘Internationale Consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD’

D. Warndorff