Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 837 - 844

Onderzoeksartikel

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

achtergrond Actieve betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap wordt in de literatuur doorgaans gezien als een beschermende factor tegen suïcidaal gedrag. Verondersteld wordt dat dit beschermend effect echter niet geldt voor ‘bevindelijk gereformeerden’, een orthodox-protestantse groepering in Nederland.
doel Nagaan of suïcide onder bevindelijk gereformeerde patiënten vaker voorkomt dan onder andere christelijke patiënten van Eleos.
methode Retrospectief cohortonderzoek bij Eleos over de periode 2000-2017, waarbij alle evaluerende verslagen die zijn geschreven na een suïcide werden geanalyseerd.
resultaten In de onderzochte periode vonden 28 evidente suïcides plaats bij Eleos. Het aantal suïcides onder bevindelijk gereformeerde patiënten was ongeveer 10 keer lager dan onder de andere christelijke patiënten.
conclusie De veronderstelling dat bevindelijk gereformeerden een relatief hoog suïciderisico lopen is onvoldoende gefundeerd. Een bevindelijk gereformeerde affiliatie kan bij risicotaxatie mogelijk eerder als een beschermende dan als een risicoverhogende factor voor suïcide worden gezien.

trefwoorden beschermende factoren, bevindelijk gereformeerden, religie, su��cide