Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 835 - 836

Commentaar

Machine learning vooralsnog van weinig nut bij suïcidepredictie en -preventie; veel alternatieven

A. Carlier, F. Gerritse