Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12

Redactioneel

N.J.A. van der Wee

In hogere sferen, 828 - 830

Wetenschapsnieuws

Wetenschapsnieuws, 831 - 833

Accreditatieartikel

G. de Kuijper, G. Degraeve, J.R. Zinkstok

Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk, 834 - 834

Commentaar

A. Carlier, F. Gerritse

Machine learning vooralsnog van weinig nut bij suïcidepredictie en -preventie; veel alternatieven, 835 - 836

Onderzoeksartikel

A.A. de Lely, H. Schaap-Jonker, A.W. Braam

Bevindelijk gereformeerd: risicofactor voor suïcide? Een retrospectief cohortonderzoek naar de incidentie van suïcides in een christelijke ggz-instelling, 837 - 844

Overzichtsartikel

C. de Groof, W. De La Marche, M. Danckaerts

Effectiviteit van guanfacine bij comorbide stoornissen bij kinderen en jongeren met ADHD: systematische literatuurstudie, 845 - 853

Overzichtsartikel

S. Huysmans, M. De Hert, F. Desplenter

Melatonine en slaapstoornissen: literatuuroverzicht en toetsing aan de psychiatrische praktijk, 854 - 861

Overzichtsartikel

C.G.J.G Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel: een literatuuroverzicht, 862 - 878

Klinische Praktijk

G.E. Smid, S. Groen, S.M. De La Rie, S. Kooper

Culturele evaluatie van verlies en rouw, 879 - 883

Klinische Praktijk

S.M. Eenink, M. Kampman, L. Hendriks, G.J. Hendriks

Intensieve kortdurende behandeling voor jongeren met een hardnekkige obsessieve-compulsieve stoornis: drie gevalsbeschrijvingen, 884 - 890

Klinische Praktijk

W. van Roey, A. Vogels, P. Emmery

Patiënten met ARHGEF9-mutatie: rol van genetica in de psychiatrische praktijk, 891 - 896

Referaat

A. Neven

Risico op vroegtijdig overlijden bij verslaving, 897 - 898

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F. Lamers

Longitudinale associatie tussen depressie en inflammatoire markers: resultaten van NESDA, 899 - 899

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Lely

Behandeling van traumagerelateerde stoornissen op latere leeftijd: veilig en effectief, 900 - 900

Psychiatrie van de Toekomst

F. Gerritse, A. Carlier

Kunnen we suïcide voorspellen?, 901 - 901

Ingezonden brief

D. Warndorff

Reactie op ‘Internationale Consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD’ , 907 - 909

Ingezonden brief

T.G. Broekman

Reactie op ‘Variatie in ggz-kosten en zorgbehoefte in de populatie: op weg naar evidence-based zorginkoop?’, 910 - 910

Ingezonden brief

Reactie op ‘Cariprazine voor acute en onderhoudsbehandeling van schizofrenie’ , 911 - 913

Ingezonden brief

Roel J.T. Mocking, D.A.J.P. Denys

Reactie op ‘Draagt de neurowetenschapper de nieuwe kleren van de keizer?’, 914 - 915

Boekbesprekingen