Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 786 - 791

Overzichtsartikel

Voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking: handvatten voor de praktijk

G. de Kuijper, G. Degraeve, J.R. Zinkstok

Achtergrond Het psychofarmacagebruik onder mensen met een verstandelijke beperking (vb) is hoog, vaak langdurig en offlabel.
Doel Het bieden van praktische handvatten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een vb.
Methode Aan de hand van literatuur en bestaande richtlijnen aanbevelingen doen voor zorgvuldig voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een vb.
Resultaten Bij de diagnostiek en classificatie van psychische stoornissen kan gebruikgemaakt worden van de Diagnostic Manual - Intellectual Disability. Probleemgedrag zonder onderliggende psychische stoornis is geen indicatie voor psychofarmacagebruik. Bij de keuze voor een psychofarmacon moet rekening gehouden worden met de gevoeligheid voor bijwerkingen bij mensen met vb. Gestructureerde en regelmatige evaluatie van therapeutisch effect en bijwerkingen met behulp van meetinstrumenten specifiek voor vb wordt aanbevolen.
Conclusie Het voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een vb vraagt specifieke kennis en expertise. Goede onderbouwing en evaluatie van farmacotherapie zijn nodig om zowel onder- als overbehandeling te voorkomen.

trefwoorden probleemgedrag, psychische stoornis, psychofarmaca, verstandelijke beperking