Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 756 - 760

Essay

Herkenning en diagnostiek van laagbegaafdheid in de geestelijke gezondheidszorg

J.G. Nieuwenhuis

Achtergrond Het inschatten van intelligentie is van groot belang voor het laten aansluiten van de behandeling. Dit is zelfs voor geoefende behandelaars niet eenvoudig.
Doel Behandelaars beter leren laagbegaafdheid op het spoor te komen en vast te stellen en hun een globaal idee geven van de methodiek en valkuilen bij de diagnostiek van psychiatrische stoornissen van laagbegaafden.
Methode Bespreken van diverse in Nederland gangbare screeningsinstrumenten, in samenhang met de daaropvolgende diagnostiek.
Resultaten Middels screening en diagnostiek op intelligentie en adaptief functioneren komt men tot het onderbouwd vaststellen van zwakbegaafdheid en lichte verstandelijke beperking, om daarmee te komen tot een meer integratieve psychiatrische diagnose met aandacht voor het emotioneel en daarmee sociaal functioneren. Daarbij moet men bedacht zijn op enkele valkuilen in de psychiatrische diagnostiek.
Conclusie Psychiaters en clinici dienen zich bewust te zijn van laagbegaafdheid. Zij dienen het algehele functioneren van de patiënt in kaart te brengen en te weten welke vervolgstappen voor een goede diagnostiek van laagbegaafdheid en daarbij voorkomende psychiatrische stoornissen nodig zijn.

trefwoorden diagnose, klinische herkenning, verstandelijke beperking