Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 766 - 772

Overzichtsartikel

Wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

I.M. Hein, J. Raymaekers, E. Kres, B.J.M. Frederiks

achtergrond Wilsbekwaamheid is een complex begrip binnen de context van ethiek, recht, psychologie en geneeskunde. Wilsbekwaamheid is een voorwaarde om geïnformeerde toestemming te kunnen geven voor een medische interventie. Het gaat niet om een categorische eigenschap van een bepaalde groep mensen, maar moet per beslissing en per situatie vastgesteld worden. Hoe ingrijpender een beslissing is, hoe zorgvuldiger hulpverleners naar wilsbekwaamheid moeten kijken.
doel Verhelderen van de betekenis van het begrip wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking, de juridische kaders in Nederland en België, het beoordelen van wilsbekwaamheid en het ondersteunen ervan.
methode Overzicht van de theorie en praktische uitwerking.
resultaten De beoordeling van wilsbekwaamheid ter zake een medische beslissing kan lastig zijn en verstrekkende gevolgen hebben en dient daarom zorgvuldig en goed onderbouwd te gebeuren.
conclusie Het verdient aanbeveling om mensen met een verstandelijke beperking te ondersteunen om zo veel mogelijk zelf beslissingen te kunnen nemen.

trefwoorden beslisvaardigheid, lichte verstandelijke beperking, wilsbekwaamheid