Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 809 - 813

Overzichtsartikel

Het belang van het herkennen van een LVB in de strafrechtketen

H.L. Kaal

achtergrond Er is in toenemende mate aandacht voor de aanwezigheid van mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb) in de strafrechtketen.
doel Een overzicht geven van de kennis over de prevalentie van lvb in de strafrechtketen en het belang van de herkenning van deze problematiek tonen.
methode Verschillende recente publicaties bespreken en een aantal recente ontwikkelingen in de strafrechtketen beschrijven.
resultaten Het beeld dat er in de strafrechtketen een oververtegenwoordiging is van mensen met een lvb wordt bevestigd. Daarbij zijn er verschillende manieren waarop het niet onderkennen van de lvb-problematiek tot schade kan leiden.
conclusie Herkenning van de lvb-problematiek is van groot belang, maar ook de kennis omtrent deze problematiek moet vergroot worden om problemen voor te zijn.

trefwoorden criminaliteit, delinquentie, iq, lvb, strafrechtketen