Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 10, 725 - 729

Klinische Praktijk

Een patiënte met de diagnose conversiestoornis die niet verbeterde

M.P. Roobol, S.N. Swolfs, H.A.A.M. Maas, C.P.M. Veth

Samenvatting Een 61-jarige vrouw werd door de neuroloog verwezen naar de polikliniek voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk) wegens een conversiestoornis (functioneel-neurologisch-symptoomstoornis). Gedurende de behandeling werd het uitblijven van therapeutisch resultaat aanvankelijk toegeschreven aan een comorbide stemmingsstoornis. Uiteindelijk bleek echter het progressieve beloop van zowel motorische als cognitieve symptomen meer te passen bij een zeldzame neurodegeneratieve aandoening, namelijk corticobasale degeneratie. Deze gevalsbeschrijving illustreert het belang van een herhaald neurologisch consult indien een patiënt met een conversiestoornis niet verbetert.

trefwoorden conversiestoornis, corticobasale degeneratie (cbd), functioneel-neurologisch-symptoomstoornis (fns), somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (solk)