Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 10, 692 - 701

Overzichtsartikel

De medicamenteuze behandeling van PTSS en een comorbide stoornis in alcoholgebruik: een systematische literatuurstudie

A. Neven, J. de Jong, B.H. Pieterse

achtergrond Vaak komen een posttraumatische stressstoornis (ptss) en een stoornis in alcoholgebruik gezamenlijk voor. Individuen bij wie deze combinatie van comorbiditeit voorkomt laten een gecompliceerder beloop zien en hebben een slechtere behandeluitkomst dan individuen die slechts een van de stoornissen hebben. Daarom is het van belang dat bekend is welke behandelingen effectief zijn bij patiënten met de combinatie ptss en een stoornis in alcoholgebruik.
doel Nagaan wat de evidentie is van de medicamenteuze behandeling van ptss en een stoornis in het gebruik van alcohol.
methode Een systematische literatuurstudie conform de prisma-richtlijn.
resultaten Er werden 10 studies (9 gerandomiseerde gecontroleerde trials, rct’s) geïncludeerd. Meerdere medicijnen zijn in slechts één of enkele rct’s onderzocht. Het meeste effect werd gezien van sertraline, naltrexon en disulfiram, alhoewel de resultaten beperkt en deels tegenstrijdig waren.
conclusie Vooralsnog is er weinig evidentie voor een duidelijke medicamenteuze voorkeur in de behandeling van ptss en de stoornis in het gebruik van alcohol. Op basis van de huidige onderzoeken bestaat er, hoewel beperkt, de meeste evidentie voor de combinatie van naltrexon en sertraline of monotherapie met disulfiram. Verder onderzoek is noodzakelijk om deze dubbele diagnose adequaat te behandelen.

trefwoorden alcoholafhankelijkheid, alcoholverslaving, dubbele diagnose, medicatie, ptss, trauma