Home

Tvp21 03 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 10, 702 - 709

Overzichtsartikel

Cariprazine voor acute en onderhouds-behandeling van schizofrenie

S.K. Spoelstra, L. Visser, H. Knegtering

achtergrond Sinds 2018 is cariprazine voor de behandeling van schizofrenie op de Nederlandse en Belgische markt beschikbaar.
doel Een overzicht geven van de indicaties, effectiviteit en bijwerkingen van cariprazine. Inventariseren van de voor- en nadelen van dit nieuwe antipsychoticum.
methode Een klinisch georiënteerde literatuurstudie naar klinische studies en farmacodynamische en -kinetische publicaties.
resultaten Cariprazine is uniek vanwege haar preferentiële partiële agonistische affiniteit voor de dopamine D3-receptor, en heeft in theorie een gunstig effect op negatieve symptomen. Het antipsychoticum heeft twee actieve metabolieten, desmethyl- en didesmethylcariprazine. De lange halfwaardetijd van cariprazine betekent dat het middel in theorie niet dagelijks gegeven hoeft te worden. Cariprazine wordt gemetaboliseerd door cyp3a4- en in mindere mate door cyp2d6-enzymen. Extrapiramidale verschijnselen en akathisie zijn relatief frequent optredende bijwerkingen, daarentegen worden minimale effecten op metabole parameters en weinig gewichtstoename gerapporteerd.
conclusie Cariprazine kan een effectieve behandeloptie voor schizofrenie zijn. De definitieve plaatsbepaling van het middel zal uit toekomstig onderzoek moeten blijken.

trefwoorden antipsychotica, cariprazine, parti��le dopamineagonist, schizofrenie