Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 9, 605 - 616

Onderzoeksartikel

RCT naar mindfulness-based cognitieve therapie voor psychische klachten bij oncologische patiënten

F. Compen, E.M. Bisseling, M. Schellekens, R. Donders, L. Carlson, M. van der Lee, A.E.M. Speckens

achtergrond Oncologische patiënten kunnen emotionele last ervaren, zoals depressieve en angstklachten (psychische distress). Mindfulness-based cognitieve therapie (mbct) kan deze verminderen. Soms zijn er belemmeringen voor deelname aan mbct. Individuele online-mbct (embct) kan een alternatief zijn.
doel mbct en embct vergelijken met treatment as usual (tau) voor psychische distress bij patiënten met kanker.
methode 245 patiënten met kanker en psychische distress werden willekeurig toegewezen aan mbct (n = 77), embct (n = 90) of tau (n = 78). Patiënten vulden vragenlijsten in bij aanvang (T0) en na de interventie (T1). De primaire uitkomst was mate van psychische distress op de Hospital Anxiety and Depression Scale. Uitkomsten werden geanalyseerd met lineaire gemengde modellen volgens intention-to-treat. Omdat beide interventies werden vergeleken met tau, werd de foutmarge voor type I-fouten vastgesteld op p < 0,025.
resultaten Patiënten meldden significant minder psychische distress na mbct (Cohens d: 0,45; p < 0,001) en embct (Cohens d: 0,71; p < 0,001), vergeleken met tau.
conclusie Vergeleken met tau waren mbct en embct even effectief in het verminderen van psychische distress in een steekproef heterogene patiënten met kanker.

trefwoorden mbct, mindfulness, kanker, online, psychische distress