Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 8, 572 - 581

Proefschriftartikel

Agressieregulatie bij eetstoornissen: evidentie voor een kortdurende module psychomotorische therapie1

C. Boerhout, J.T. van Busschbach, M. Voskamp, N.A.C. Troquete, M. Swart, H.W. Hoek

achtergrond Mensen met een eetstoornis blijken woede en agressie overmatig te internaliseren. Echter, tot dusver ontbrak een gerichte en onderbouwde interventie voor deze hardnekkige problematiek. Vanuit de praktijk van psychomotorische therapie (pmt) is een module agressieregulatie ontwikkeld om woede en agressie te leren inzetten tegen de destructieve invloed van de eetstoornis.
doel Testen van de effectiviteit van de pmt-module agressieregulatie.
methode De pmt-module agressieregulatie werd onderzocht in een eerste gerandomiseerde gecontroleerde trial (rct) op een polikliniek en een rct op twee multidisciplinaire dagklinieken voor eetstoornissen. Uitkomstmaten waren het omgaan met woede, gemeten met de Zelf-Expressie en Controle Vragenlijst (secs) en de eetstoornissymptomen, gemeten met de Vragenlijst Eetproblemen (ede-q).
resultaten De beide rct’s leverden het eerste bewijs van de toegevoegde waarde van pmt voor het reduceren van geïnternaliseerde woede. In het poliklinisch onderzoek was bovendien sprake van een significant sterkere afname van de eetstoornissymptomen in de interventiegroep in vergelijking tot de controlegroep.
conclusie Er is eerste evidentie voor de effectiviteit van pmt in het reduceren van onderdrukte en op zichzelf gerichte woede bij mensen met een eetstoornis.

trefwoorden agressie, eetstoornis, emotieregulatie, lichaamsgerichte therapie, psychomotorische therapie, woedecoping