Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 7

Redactioneel

C. Bervoets

Het noodprogramma voor de Belgische ggz, 436 - 438

Wetenschapsnieuws

Wetenschapsnieuws, 439 - 441

Accreditatieartikel

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stressfactoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 442 - 442

Commentaar

PH. Delespaul

Graag meer onderzoek naar ernstige psychische aandoeningen, 443 - 444

Onderzoeksartikel

L.F.M. van der Post, J.F. Koenders, J.J.M. Dekker, A.T.F. Beekman

Sociaal isolement en ggz-gebruik bij patiënten met een ernstige psychische aandoening, 445 - 454

Onderzoeksartikel

I. Jeandarme, P. Habets

Bepalen benodigde beveiligingsniveau van forensisch psychiatrische patiënten: HoNOS-Secure en DUNDRUM-1, 455 - 463

Overzichtsartikel

K. Abrahams, M. Wampers, J. Vandenberghe

Functionele neurologische en neuropsychologische uitkomst na bijna-verhanging, 464 - 476

Essay

C.L. Crunelle, W. van den Brink, A. Schellekens, G. van de Glind, Belgisch/Nederlands Icasa consortium, F. Matthys

Internationale consensus voor de screening, diagnose en behandeling van volwassen patiënten met een stoornis in het gebruik van een middel en ADHD, 477 - 487

Proefschriftartikel

M.J. Metz, M.A. Veerbeek, I. Elfeddali, E. de Beurs, C.M. van der Feltz-Cornelis, A.T.F. Beekman

Samen beslissen in de ggz; onderzoek naar toegevoegde waarde voor patiënten en behandelaars, 487 - 497

Klinische Praktijk

A. Gudde, A. van der Meij, J. Spijker

Lithiumadditie bij monoamine-oxidaseremmers bij therapieresistente depressie: casusbeschrijvingen en literatuuroverzicht, 498 - 503

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Lian Beijers

Empirische subtypering van depressie op basis van biologische gegevens: een systematische review, 504 - 505

Psychiatrie van de Toekomst

C.H. Vinkers, L. de Witte

De veerkrachtige psychiater, 506 - 506

Ingezonden brief

V. Holländer

Reactie op ‘Van oude pillen, de dingen die voorbijgaan’ , 511 - 512

Boekbesprekingen