Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 3, 143 - 149

Overzichtsartikel

Onderhouds-elektroconvulsietherapie

A.C.M. Vergouwen

Bij therapieresistente depressies blijkt het resultaat van een onderhoudsbehandeling met antidepressiva na een succesvolle acute elektroconvulsietherapie (ect)-kuur vaak onbevredigend te zijn. In dit artikel wordt beschreven wat bekend is over de effectiviteit van onderhouds-ect bij met name medicatieresistente depressies. De in de literatuur gevonden studies, die overigens allemaal methodologische tekortkomingen hebben, worden besproken. Hoewel er geen definitieve conclusie betreffende de effectiviteit van onderhouds-ect mogelijk is, zijn de gevonden resultaten bemoedigend. Er is behoefte aan methodologisch correct uitgevoerde studies, waarbij onderhouds-ect wordt vergeleken met adequaat voortgezette medicamenteuze behandelingen. Ook andere te onderzoeken aspecten worden geformuleerd. Ten slotte worden vanuit de huidige kennis aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

trefwoorden depressieve stoornis, elektroconvulsietherapie, onderhoudsbehandeling, voortgezette behandeling