Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 3, 133 - 142

Oorspronkelijk artikel

Onderzoek van het therapeutische klimaat met de Ward Atmosphere Scale in een opname- en psychotherapiekliniek

B. Sabbe, M. Cruyt, P. Bauwens, H. Windmolders, H. Vertommen

De Fase bestaat uit een opnamekliniek en een kliniek voor kortdurende klinische psychotherapie, die beide behoren tot het Psychiatrisch Centrum (apz) Sint-Norbertus te Duffel (B). De psychotherapiekliniek omvat een motivatie-, een groepsanalytische, een cognitiefgedragstherapeutische, een trainings- en een supportieve afdeling. Er werd een descriptief-exploratief onderzoek uitgevoerd om verschillen in het therapeutische milieu te meten tussen de beide klinieken, en tussen de afdelingen van de psychotherapiekliniek. Op vier tijdstippen gedurende één jaar is bij 152 patiënten en 66 therapeuten de Ward Atmosphere Scale (was) afgenomen, zowel de reële vorm als de ideële vorm ervan. De verschillen in therapeutisch klimaat tussen de opname- en de psychotherapiekliniek, tussen de onderscheiden afdelingen van deze laatste, tussen de patiënten en de therapeuten en tussen het reële en het wensniveau konden met de was duidelijk in kaart worden gebracht. De scores van de patiënten en de therapeuten van de psychotherapiekliniek waren globaal hoger dan die van de opnamekliniek. In de psychotherapiekliniek werden de grootste verschillen gevonden tussen de groepsanalytische en de trainingsafdeling. De resultaten van dit onderzoek leidden tot een meer nauwkeurige indicatiestelling en selectie, tot meer informatieverstrekking aan de patiënten en tot bijstelling van de verwachtingen van de behandelaren.

trefwoorden opnamekliniek, psychotherapiekliniek, therapeutisch milieu, Ward Atmosphere Scale