Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 4, 241 - 247

Onderzoeksartikel

Euthanasie van Nederlandse psychiatrische patiënten in 2015-2017

S.M.P. van Veen, F.W. Weerheim, M. Mostert, J.J.M. van Delden

achtergrond Nederland is een van de weinige landen in de wereld waar euthanasie en hulp bij zelfdoding toegestaan zijn op basis van psychisch lijden.
doel Inzicht in patiëntkenmerken en artsenbetrokkenheid bij euthanasie op basis van psychisch lijden.
methode De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (rte's) publiceerden in 2015-2017 43 oordelen online. 35 daarvan waren geschikt voor analyse. Drie casussen worden in detail uitgelicht.
resultaten 77% van de patiënten was vrouw. 51% van de patiënten was tussen de 50 en 70. Depressieve en persoonlijkheidsstoornissen waren aanwezig bij bijna de helft van de patiënten. Alle patiënten werden wilsbekwaam geacht om over hun levenseinde te beslissen.
conclusie Hoewel het aantal gevallen van euthanasie op basis van psychisch lijden toeneemt, vonden we geen verschuiving in patiëntkenmerken. De scheiding tussen psychiatrische en somatische casussen kan ingewikkeld zijn. Patiënten die overlijden door suïcide verschillen op verschillende vlakken van patiënten die overlijden via euthanasie. Het feit dat alle patiënten als wilsbekwaam worden beschouwd, kan betekenen dat ze ten onrechte als kwetsbaar worden gezien of dat de toetsing onvoldoende zorgvuldig is op dit vlak.

trefwoorden euthanasie, hulp bij zelfdoding, oordelen, psychiatrie, toetsingscommissie